Hacda Görev Almak İsteyen Personelin Mülakat Sonucu Sorgulama Ekranı

Puanlar

  1. 2018 Yılı hac organizasyonunda Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev almak için mülakata katılanların, MBTST puanı ve Mülakat puanı ortalamasına göre oluşan sıralamalar belirlenmiştir.
  2. Din Görevlilerinden (Tecrübesiz) ve Bayan İrşat Görevlilerinden (Tecrübesiz); Hac deneyimi olmayanlardan seminere çağrılmaya hak kazananlar 08-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da Seminere alınacaktır.
  3. Din Görevlilerinden ve Bayan İrşat Görevlilerinden (Tecrübeli) Hac deneyimi olanların seminerleri bilahare bildirilecektir.
  4. Bayan İrşat Görevlisi olarak müracaat edenlerin görevlendirmeleri görevlendirmeye esas sırasına göre Başkanlıkça yapılacaktır
  5. Diğer kategorilerde mülakata katılanların değerlendirmeleri devam etmektedir.
  6. Bu belge bilgilendirme amaçlıdır, resmi olarak kullanılamaz.